Adviesbureau AVEB

Minder kosten | Meer comfort

Adviesbureau AVEB

AVEB is een adviesbureau dat bestaat sinds 2007

We richten ons op het adviseren van particulieren en bedrijven over energie en comfort. Wij zijn gecertificeerd volgens BRL9500 1 tot en met 4 en 6. Dit betekent dat we een eigen kwaliteitshandboek hebben.

Algemene voorwaarden

Alle voorwaarden waaronder we werken zijn vastgelegd in onze algemene voorwaarden.

Aveb dank voor het goede advies en begeleiding, dit heeft ons enorm geholpen en wij zullen jullie dan ook zeker aanraden in ons netwerk!
Sjef van Hoek
Maatwerkadvies afgenomen bij Adviesbureau AVEB. Geen moment spijt van, dank Floor voor de professionele begeleiding
Makelaar
Partner Makelaar

BRL 9500: Energieprestatieadvisering

Wat leg je als organisatie nu wel en niet vast? Een kwaliteitshandboek waarborgt de interne kwaliteit. Het beschrijven van de processen en de werksituatie dragen bij aan een consistente manier van werken. Iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht. Controles zijn goed uit te voeren op basis van objectieve criteria. Er ligt immers vast hoe gewerkt moet worden.
 
AVEB werkt volgens de methoden die zijn vastgelegd in het kwaliteitshandboek volgens de BRL 9500. Zo blijven we onszelf en onze interne en externe procedures continu verbeteren. Jaarlijks worden we gecontroleerd door de controlerende instantie SKW. We vragen onze klanten medewerking te verlenen aan een mogelijk onderzoek t.b.v. de kwaliteit.

Kunnen wij u ook helpen?