Veel gegeven antwoorden

Vaak gegeven antwoorden

De meest gestelde vragen en gegeven antwoorden omtrent energie.
Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw vraag dan onderaan deze pagina.

Wat is een energie-index?

De Energie-Index is een maat die de energiezuinigheid van bestaande woningen uitdrukt in een getal.

Energieprestatiecertificaat woningbouw heet per 1 januari 2015 Energie-Index (EI). Met deze uitgebreide opname is een meer exacte bepaling van de energieprestatie van een woning te berekenen dan via het Energielabel.

Energie-Index: 150 kenmerken
Een Energie-Index mag alleen opgesteld worden door een gecertificeerde energieadviseur (BRL9500-01). Een energieadviseur van Aveb komt bij de woning langs en neemt ongeveer 150 kenmerken op van de woning. Dit betekent in de praktijk dat de energieadviseur de afmetingen van de woning in detail opmeet, noteert wat de isolatiekwaliteit is en in kaart brengt welke installaties aanwezig zijn. Op basis van deze uitgebreide opname berekent hij vervolgens het Energie-Index-getal (geen letter).

Bij registratie van de Energie-Index door de energie-adviseur wordt ook automatisch een definitief energielabel gegenereerd. Het energielabel is bedoeld voor de bewoner van de woning.

Energie-index voor verhuurders
De Energie-Index is bijvoorbeeld van belang voor verhuurders van woningen die onder de liberalisatiegrens liggen. De Energie-Index bepaalt namelijk mede het aantal huurpunten van de woning voor het WWS. Het aantal huurpunten bepaalt vervolgens de maximale huur die de verhuurder mag vragen.
Verhuurders van woningen boven de liberalisatiegrens hebben niet te maken met het woningwaarderingsstelsel. Ze mogen net als woningcorporaties een Energie-Index laten opstellen, maar kunnen ook kiezen voor een vereenvoudigd energielabel.
Aanvraag Energie-Index voor verhuur >>

Energie-index voor hypotheek
Verschillende hypotheekverstrekkers geven rentekorting voor duurzame woningen. Hoe lager de Energie-Index, hoe gustiger de rente.
Aanvraag ABN-Amro Energie-index >>
Aanvraag Triodos Bank Maatwerkadvies >>

Wat is een EPC?

De EPC is een maat die de energiezuinigheid van nieuwbouwwoningen uitdrukt in een getal.

Naast de verplichting om aan te tonen dat een nieuw gebouw voldoet aan de EPC-eisen geldt de verplichting om bij oplevering van het gebouw een geldig energielabel te overhandigen aan de koper of huurder. In het verleden was een gewaarmerkte EPC-berekening voor nieuwe gebouwen voldoende, maar tegenwoordig moet er een officieel energielabel opgesteld worden. Voor woningbouw is er een Energielabel voor woningen nodig en voor utiliteitsbouw een Energielabel voor utiliteitsgebouwen.

Voor verschillende hypotheken zijn eisen gesteld aan de EPC. Dit is gericht op hypotheken voor nieuwbouwwoningen, en de eis is vastgesteld op EPC<0,4.

Wat is een maatwerkadvies?

Het maatwerkadvies omvat maatregelen die u kunt uitvoeren om uw woning te verbeteren, terwijl het energielabel aangeeft hoe energiezuinig uw woning is ten opzichte van vergelijkbare woningen. De geadviseerde energiebesparingsmaatregelen in het maatwerkadvies zijn uitgebreider en nauwkeuriger dan bij het energielabel. Een maatwerkadvies wordt opgesteld door een energieadviseur van ons gecertificeerd adviesbureau, AVEB.

Wat zijn de voordelen van een maatwerkadvies?
• De kosten en opbrengsten van uw energiebesparingsmaatregelen worden voor u of de potentiele koper overzichtelijk gemaakt.
• De adviseur van een gecertificeerd maatwerkadviesbureau bezoekt uw woning en voorziet u van een deskundig en duurzaam advies.
• Het maatwerkadvies laat u of de potentiele koper zien met hoe weinig energie uw woning op de lange termijn toe kan.

Aanvraag maatwerkadvies voor woning >>

Hoe lang is een energielabel geldig?

Een definitief energielabel is tien jaar geldig. Na tien jaar dient u opnieuw een inventarisatie te doen van de woning of het bedrijfspand.

Is een energielabel hetzelfde als een energie-index?

Het energielabel is een letter van A t/m G waarbij A de meest gunstige is.

De Energie-Index is een getal wat in het gunstige geval op 0,0 uitkomt. Wanneer de woning meer energie opwekt dan deze verbruikt (bijvoorbeeld omdat er veel zonnepanelen zijn geplaatst) kan de energie-index zelfs negatief uitkomen. Een Energie-Index van 0,0 zal dus overeenkomen met Energielabel A, maar er is geen direct verband te geven welke Energie-Index op welk energielabel uitkomt.

De hoogte van het energielabel is gebaseerd op de 10 belangrijkste kenmerkenwaarden van de woning. Deze 10 kenmerkwaarden worden bij het registreren van een Energie-Index automatisch door de Energie-Index software afgeleid uit de uitgebreide Energie-Indexinvoer. De EI invoer gaat als het ware door een ‘trechter’, waarbij de uitgebreide invoer wordt samengevat en vereenvoudigd tot de 10 kenmerkwaarden. De berekeningen en uitkomsten van het energielabel en de EI zullen dus niet hetzelfde zijn. De energieadviseur hoeft geen extra handelingen uit te voeren voor het genereren van het energielabel, dit gaat automatisch. Wanneer u een Energie-Index aanvraagt zal het energielabel van de woning dus automatisch worden bijgevoegd.

Wat is het verschil tussen een EPC en een Energie-index?

Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) voor nieuwbouwwoningen
Bij de aanvraag voor een bouwvergunning voor nieuwbouwwoningen wordt een EPC-berekening opgesteld. Hierin liggen de energiebesparende maatregelen vast voor de te bouwen woning. De uitkomst van deze berekening is een EPC-waarde. Deze wordt berekend via de rekenmethode NEN7120.
Na de berekening van de EPC wordt deze getoetst aan de eisen in het Bouwbesluit.

Energie-Index voor bestaande woningen

Voor bestaande woningen is er de EI-methode. De Energie-Index wordt bijvoorbeeld berekend bij verbouwing van een woning. De adviseur kan de Energie-Index van een woning berekenen met:
• rekenmethode NEN 7120, inclusief
• het Nader Voorschrift
Na oplevering van de woning, kan de adviseur de Energie-Index berekenen.

Verschillen uitkomst Energie-Index en Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)
De uitkomst van de berekening van de Energie-Index verschilt van de uitkomst van de EPC-berekening. De methode is vergelijkbaar. Maar in het Nader Voorschrift staat welke invoer specifiek voor bestaande woningen gebruikt moet worden. Op sommige punten is de invoer wat vereenvoudigd. Van veel bestaande woningen zijn de exacte specificaties van onder andere constructies en details (zoals koudebruggen) niet bekend, deze details zijn wel bekend bij nieuwbouw. Vandaar de verschillende methodes.

Ik heb al een voorlopig energielabel. Is dat voldoende?

Bij de verkoop of verhuur van uw woning of bedrijfspand moet u een definitief energielabel laten registreren.
Heeft u als huiseigenaar bij de verkoop of verhuur van uw woning geen definitief energielabel? Dan loopt u het risico op een boete. De boete kan oplopen tot maximaal € 405,-.

Energielabel voor woning aanvragen >>

Heeft u als eigenaar van een bedrijfspand bij de verkoop van het pand geen energielabel? Dan loopt u het risico op een boete.

Stel uw vraag hier:

Onze professionals helpen u graag.

Nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je in en ontvang de laatste updates en nieuws.