Woordenboek

Woordenboek

BAG: Basisadministratie Adressen en Gebouwen, hierin zijn kadastrale gegevens te vinden

BRL staat voor BeoordelingsRichtLijn.
Een BRL omschrijft een set met eisen waaraan een installatie-adviseur aan moet voldoen om tot een goed product, proces of dienst te komen. Wordt gewerkt volgens een BRL, dan borgt dit een zekere garantie van kwaliteit en wettigheid.

BRL 9500: Richtlijn voor energielabeling

EI: Energie-index is een getal dat aangeeft hoe energiezuinig uw pand is. Hoe lager het getal is, hoe energiezuiniger het pand. Wanneer de Energie-index 0,0 is dan wordt er evenveel energie opgewekt als verbruik door de woning.

EL: Energielabel

Definitief energielabel: Dit label is gebaseerd op onder meer bouwjaar en is bedoeld als stimulans om na te denken over kansen voor een comfortabele en energiezuinige woning. Bij verkoop of nieuwe verhuur moet u het voorlopige label definitief gemaakt hebben.

Voorlopig energielabel: Begin 2015 hebben alle vijf miljoen huiseigenaren van de Rijksoverheid een voorlopig energielabel ontvangen. Dit label is gebaseerd op onder meer bouwjaar en is bedoeld als stimulans om na te denken over kansen voor een comfortabele en energiezuinige woning.

Energieneutraal: evenveel energie gebruiken als dat men zelf opwekt

EPA: Een energieprestatieadvies of maatwerkadvies is een advies op maat voor eigenaren van bestaande woningen hoe energie te besparen. U krijgt een EPA na een onderzoek door een gecertificeerde EPA-adviseur. Die adviseur komt bij u thuis en kijkt naar de isolatie en apparatuur voor verwarming, ventilatie of koeling van uw woning.

EPC: De Energieprestatiecoëfficiënt geeft aan hoe energiezuinig een nieuwbouwpand is. Hoe lager de EPC hoe energiezuiniger het pand. Dit wordt bepaald door berekeningen vastgelegd in de norm NEN 7120 die sinds 1 juli 2012 de normen NPR 2916 (utiliteitsbouw) en NPR 5128 (woningbouw) vervangt.

EPG: Energie Prestatie Gebouwen is de actuele benaming conform bouwbesluit 2012, echter de markt gebruikt hoofdzakelijk EPC.

EPN: Energie Prestatie Norm een rekenmodel, waarin de combinatie van de afmetingen, functie van het gebouw en de maatregelen in een gebouw een EPC-waarde geeft.

EPN: EnergiePrestatie Nieuwbouw maar ook wel EnergiePrestatieNorm
FedEC: Federatie van Energieconsultants de beroepsvereniging voor energieadviseurs GBO: gebruiksoppervlak
ILT: Inspectie Leegomgeving en Transport

ISDE: Investeringssubsidie duurzame energie. Dit is een module van de Regeling nationale EZ- subsidies voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/ investeringssubsidie-duurzame-energie? http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie? ns_source=google&ns_mchannel=cpc&ns_campaign=%7Bcampaign%7D&ns_linkname=%7Badgr oup%7D&gclid=CL33xcjpnNQCFRG6GwoddqEBlA

KvINL: Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland

Liberalisatiegrens: De bovengrens voor het ontvangen van huursubsidie vormt de liberalisatiegrens. Dit bedrag wordt jaarlijks van overheidswege vastgesteld. Alle zelfstandige woningen die -volgens het puntenstelsel- een huurprijs boven de liberalisatiegrens hebben, worden geliberaliseerde woonruimte genoemd of vrije sector woningen.

MWA: Maatwerkadvies of een energieprestatieadvies is een advies op maat voor eigenaren van bestaande woningen hoe energie te besparen. U krijgt een EPA na een onderzoek door een gecertificeerde EPA-adviseur. Die adviseur komt bij u thuis en kijkt naar de isolatie en apparatuur voor verwarming, ventilatie of koeling van uw woning.

NEF: Nationaal Energiebespaarfonds

NEV: Nationale Energieverkenning. Door middel van de NEV wordt jaarlijks de stand van zaken rondom de energiehuishouding in Nederland in kaart gebracht. De NEV geeft inzicht in de te verwachten ontwikkelingen tot 2035. De NEV geeft invulling aan de periodieke rapportageverplichting van Nederland rond de energiehuishouding en de emissies van broeikasgassen.

Nul op de meter: Een huis dat evenveel (of meer) energie opwekt als dat het nodig heeft voor het huis en het huishouden.

PJ: Petajoule; Peta staat voor 1015, de joule (symbool J) is de internationale eenheid van energie.

PV-paneel: een ander woord voor zonnepaneel (in de niet-bouwwereld wordt een pv-paneel meestal een zonnepaneel genoemd).

RVO: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken.

SEEH: Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis. Dit is een subsidieregeling van BZK die energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector stimuleert tevens ook voor VvE’s.

Slimme meter: een door de netbeheerder op afstand uitleesbare meetinrichting voor elektriciteit en gas.

STEP: Stimuleringsregeling energieprestatie huursector. Dit is een subsidieregeling van BZK die een impuls geeft aan investeringen in energiebesparing in bestaande woningen binnen de gereguleerde huursector

Utiliteit: De term utiliteit is afgeleid van het Engelse woord ‘utility’, dat ‘nut’ betekend. Hiermee wordt de kern aangegeven van utiliteitsbouw. De gebouwen die onder utiliteit vallen hebben een bepaald nut. Utiliteitsgebouwen kunnen door verschillende mensen worden gebruikt. Gebouwen die onder de Utiliteit vallen zijn vaak groot omdat ze door meerdere mensen tegelijk gebruikt kunnen worden. Alle panden die geen woning zijn, zijn utiliteit.

VNG: Vereniging van Nederlandse Gemeenten VvE: Vereniging van Eigenaren
WP: WattPiek
WWS: Woning Waarderingsstelsel

Kom in contact!

Contactgegevens

Telefoon
076 587 58 80
E-mail
info@aveb.nl
Hoofdkantoor
Neerloopweg 5a9 4814 RS Breda

Wat klanten zeggen

Dank voor jullie maatwerkadvies en de besparing die het ons heeft opgeleverd.
ROI verhogen | versterk je merk
van Peer ROI verhogen | versterk je merk

Bespaartips ontvangen?

Schrijf je in en ontvang updates en bespaar alerts.